Lys over Sønderborg Ridecenter

20-04-2021

Til sommeren 2020 støttede SE's vækstpulje (nu Vækstpulje Norlys) Sønderborg Ridecenter til opsætning af mere lys på vejen ved ridecenteret og vores store udendørsbane. Norlys har støttet projektet med 100.000 kr. 

Fase 1 af projektet med mere vejbelysning er nu gennemført, hvilket dem der har deres daglige gang på SØS måske har bemærket. Der er kommet lys på vejen fra udendørsbanen videre ned til ridecenteret. Vejbelysningen betyder at ryttere og gående kan færdes langt mere sikkert fra vores udendørsbane og ned til centret. I sommeren 2020 blev der ved hjælp af gode frivillige kræfter gravet kabler ned og sat gadelygter op, der efterfølgende er blevet koblet til af Vollerup El-Service. 

Fase 2 - Lys på udendørsbanen 

Fase 2 af projektet går på at få sat lysmaster op på den store udendørsbane. Det betyder, at banen vil kunne benyttes hele året rundt.

Dette er meget kærkomment i en tid med Corona, hvor de fleste af SØS' aktiviteter er rykket udenfor. Projektet forventes at være færdig senest til efteråret 2021. 
SØS sætter stor pris på det store arbejde Sønderborg Ridecenter har gjort i forbindelse med ansøgningen til Vækstpulje Norlys og efterfølgende idriftssættelse og sender naturligvis en stor tak til Norlys for at støtte ridecenterets projekt. 

 

 

 

 

Om vækstpulje Norlys

Vækstpulje Norlys er en pengepulje under energi- og telekoncernen Norlys a.m.b.a. (tidl. SE a.m.b.a.). Vi har en vision om at fremtidssikre det samfund, som vores kunder og andelshavere er en del af. Det er også formålet bag Vækstpulje Norlys, som hvert år deler op mod 15 millioner kroner ud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling.
Pengene fra Vækstpulje Norlys bliver givet til alt fra små, lokale projekter i kultur- og foreningslivet til større, innovative projekter. Begge aspekter er med til at skabe liv i lokalsamfundet og helt centralt er det, at pengene fra Vækstpulje Norlys er med til at gøre en forskel der, hvor de bliver bevilget.

Ved udgangen af april 2020 ophørte SE Vækstpulje i sin nuværende form. Vækstpuljens aktiviteter videreførtes i regi af Vækstpulje Norlys. Norlys er navnet efter fusionen i 2019 af de to energi- og telekommunikationsvirksomheder SE og Eniig.

Læs mere om Vækstpulje Norlys

https://norlys.dk/om-norlys/vaekstpulje