Corona retningslinjer pr. 6. januar 2021

10-02-2020

På baggrund af sundhedsmyndighedernes og regeringens udmeldinger af dags dato følger her de nye retningslinjer for ophold på SØS.

Udgangspunktet er fortsat ”rid og skrid”, og det forventes, at man overholder dette. Det betyder også, at der maks. må være én person pr. hest på SØS – medmindre der er lavet en særlig aftale med bestyrelsen. Det er ikke nu, at vi skal bruge tid på at være sociale med hinanden på rideskolen, det må – og kan vente.

Der må maks. være 5 personer samlet i en gruppe – dette gælder også ved ridning i hallerne og på udendørsbanen. Vi lukker derfor hver anden strigleplads og opfordrer til, at man sadler op i boksen, hvis det er muligt. Bemærk desuden, at afstandskravet er øget til minimum 2 meter.

Fordelingen på de forskellige områder, vil se således ud:

Alt indendørs undervisning er aflyst og indtil videre frem til 7. februar 2021.
Dette gælder både elevskolen og privatundervisning.

Undervisning er tilladt udendørs, men man skal fortsat være opmærksom på forsamlingsforbuddet. Underviseren tæller med i de maks. 5 personer – uanset hvor stor vores udendørsbane er.

Det er ikke tilladt at være tilskuer i ridehallerne eller på udendørsbanen, medmindre der af sikkerhedsmæssige hensyn er givet dispensation til dette hos formanden. Dispensation kan søges på mail: Formand@sonderborgsportsrideklub.dk

Rytterne har altid fortrinsret til at bruge banerne, og man vil som underviser eller evt. tilskuer kunne blive bedt om at forlade banen eller ridehallen, hvis det er nødvendigt. Vi er klar over, at det er skærpende for os alle, men det vigtigste lige nu er, at det er muligt for alle at motionere deres hest.

Vi vil derfor opfordre til, at HVIS man vil have undervisning, så bør det foregå i de tidsrum, hvor der er færrest på rideskolen og dermed færrest, der skal ride. Udgangspunktet bør være, at man ikke får undervisning lige nu. Hvis der alligevel planlægges undervisning, skal tidspunktet meldes ud i god tid, så andre ryttere kan planlægge derefter.

Der vil som udgangspunkt fortsat blive sat spring op i ridehallen onsdag og søndag, men tidsrummet vil også blive meldt ud i god tid, så det er muligt at planlægge, hvornår der kan rides.

Vi skal huske, at vi har to ridehaller, og vi vil opfordre til, at man evt. skridter til og af i den lille ridehal, så der er plads til alle i den store hal. Vi håber, at de af jer, som kan ride på andre tidspunkter end fra klokken 16-19, gør dette. På den måde kan vi minimere trafikken på SØS.

Det er desuden fortsat et krav, at der skal bruges mundbind ved al færdsel indendørs, bortset fra når man rider.

SØS målgrupperne er fortsat opdelt i tre afdelinger: Pensionærer, parter og øvrige medlemmer.

Pensionærer:

Indgang til stalden ved skridtbånd eller foderrummet. Hovedindgangen er forbeholdt elevskolen.

Som udgangspunkt én pensionær (fra 14 år) pr. hest ad gangen. Safety first – har man brug for en ekstra person med til håndtering af sin hest, kan man søge dispensation ved formanden (se ovenfor).

Parter:

Parterne har fortsat sin gang på klubben. De kommer 2-3 mand ad gangen i 2 timers intervaller. Hovedindgangen er forbeholdt dem.

Øvrige medlemmer:

Opsadling ved trailer eller hjemmefra. Indgang til SØS via døren ved skridtbåndet eller foderrummet.

Øvrige tilføjelser:

Personalet og bestyrelsen er ikke Corona politi på SØS, men hvis disse retningslinjer ikke overholdes, vil dette alligevel blive italesat. Det betyder også, at vi forventer, at I hjælper hinanden med at huske på retningslinjerne, og det er tilladt at bede nogen om at forlade en zone, hvis de ikke bør opholde sig der.

Disse retningslinjer er ikke nogen vi har fundet på, men er nogen vi er pålagt af regeringen og sundhedsmyndighederne.

Med venlig hilsen

SØS' Coronaudvalg
(bestående af Tine Christensen, Betina Thomsen, Tayna Foss og bestyrelsen)