Opstaldning

Opstaldning


Vi udlejer fire forskellige type bokse. Indenfor har vi bokse i 3 forskellige størrelser: pony, mellem og stor. Udebokse er alle store bokse. Vi har som regel ledige bokse, så det er muligt at få opstaldning med det samme. Når din hest er opstaldet på Sønderborg Ridecenter skal du betale boksleje, facilitetskort og hø/wrap. Foldordning og foder kan tilkøbes.


Stalden passes af vores staldpersonale som ledes af vores berider. Der er i alt tre medarbejdere i stalden. Personalet muger ud, giver træpiller, wrap og hø samt fodrer. Der fodres med Champ Combi Pellet (uden havnre). Prisen der betales er markedsprisen og varierer med denne. Pensionærer kan få fodret med eget foder mod et mindre gebyr.


Foderordning:

Morgen: Foder og hø/wrap

Middag: Foder og hø/wrap

Aften: Foder og hø/wrap
Betingelser for opstaldning:

Pensionsprisen efter den til enhver tid gældende prisliste betales månedsvis forud, hver den 1. i måneden. Hesteejeren har ret til dagligt at benytte faciliteterne i centeret i henhold til klubbens almindeligt gældende ordensregler.


Klubben påtager sig ansvaret for:

At hesten bliver passet og plejet fagligt korrekt.

At hesten bliver fodret fagligt korrekt.

At dyrlægen bliver tilkaldt og ejeren underrettet ved evt. sygdom.


Klubben påtager sig ikke ansvar for:

Evt. sygdom – Hestens liv og førlighed, herunder enhver form skrammer/skade, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen og foldordning.Staldpladsen kan opsiges fra begge parters side med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Tages hesten ud, kan en opstaldningsplads reserveres for kr. 700,00 pr. måned. Tages heste ud har klubben krav på en månedes varsel. Når hesten tages ud Klubben disponere frit over pladsen i friperioden og har krav på en måneds varsel til den 1. i måneden når hesten skal ind igen. Hesteejeren kan ikke disponere over staldpladsen til anden side eller til andet formål.


Folde:

Der er mulighed for at benytte løbe folde, hvilket sker på eget ansvar og risiko.

Du har selv ansvaret for hesten/ponyen når du benytter dig af foldene.

Sørg altid for at de strømførende led lukkes, af hensyn til strømføringen i resten af foldene. Hvis din hest ødelægger folden, er du selv ansvarlig for at få den repareret.

Du kan tilvælge foldordning. Du kan også selv vælge at lukke på fold, så koster fold ikke noget. Alle heste/ponyer får tildelt en fold, som de deler med 2-3 andre heste/ponyer. Folden kan bruges ca. 6 timer pr. dag. i sommerhalvåret. I vinterhalvåret kan vi tilbyde adgang til fold et par timer om dagen


Huholt 17 A, 6400- Sønderborg