Personale

Michael Grønne Christensen:

Daglig leder og berider

Kirsten Kastrup:

Staldmedarbejder

Helena Kobborg:

Beriderelev

Lisa Krogsgaard Hansen

Underviser i elevskolen