Indmeldelse

IndmeldelseFor at blive medlem skal du udfylde, printe og underskrive en indmeldelsesblanket.


Indmeldelsesblanket


Derefter skal du aflevere den i postkassen i forhallen på SØS eller sende den til


Sønderborg Sportsrideklub

Huholt 17A

6400 Sønderborg


Du kan også indskanne den underskrevne blanket og sende pr mail til:


kasserer@sonderborgsportsrideklub.dk


Det er vigtigt, at du udfylder alle felter også alder, telefon nr. og e-mail adresse